Regulamin

Regulamin sklepu internetowego "ILONA"


1. Informacje ogólne
2. Oferta
3. Zamówienia i realizacja
4. Wysyłka i koszty
5. Formy płatności
6. Reklamacje i zwroty
7. Ochrona danych
8. Pozostałe informacje


1. Informacje ogólne

a) Internetowy Sklep Zoologiczny "ILONA", zwany dalej Sklepem:
Właścicielem Sklepu jest:
Handel artykułami przemysłowymi i zoologicznymi
Ilona Głogowska
ul. Chylońska 28
81-064 Gdynia
Regon: 191881742
NIP: 586-193-12-86

Rachunek bankowy:
b) Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.
c) Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
d) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
e) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05-10-2011.

2. Oferta

a) Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.
b) Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta (chyba, że w opisie produktu podano inaczej).
c) Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.
d) Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (n.p. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Wszystkie ceny są podane z uwzględnieniem wszystkich podatków - tzw. ceny brutto.
e) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania promocji na stronach internetowych Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
f) Podane ceny nie zawierają kosztów pakowania i wysyłki.

3. Zamówienia i realizacja

a) Zamówienie realizowane jest w przeciągu 3-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Przy standardowych zamówieniach max. czas od momentu przyjęcia zamówienia do momentu wysłania paczki wynosi 3 dni.
b) Zamówienia można składać:
za pośrednictwem strony www.sklep-zoologiczny-ilona.pl
email'em na adres: biuro@sklep-zoologiczny-ilona.pl
telefonicznie pod numerem 664 261 375
c) Warunkiem koniecznym do rejestracji w Sklepie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku nieprawdziwego podania danych, konto po weryfikacji zostanie usunięte.
d) Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu.
e) Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone pocztą elektroniczną.
f) Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.
g) Nie wysyłamy zamówień za granicę Polski.
h) Zwroty za zamówienia przedpłacone przelewem lub kartą dokonujemy tylko i wyłącznie na polskie konta bankowe.

4. Wysyłka i koszty, zwrot towaru

5. Formy płatności

a) Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:
- gotówka przy odbiorze
- przelew na konto sklepu
- karta kredytowa
Płatności Online obsługuje firma Platnosci.pl


6. Reklamacje i zwroty

a) Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.
b) Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.
c) Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z paragonem oraz podstemplowaną przez nasz Sklep kartą gwarancyjną. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.
d) Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.
e) Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zgodnie z art.10 pkt 3.1 prawo to nie przysługuje w razie świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta, w tym akwariów na wymiar, pokryw na wymiar, szafek w kolorach innych niż czarny. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego. Zgodnie z art.7 pkt.1 w.w. ustawy warunkiem przyjęcia zwrotu jest pisemne oświadczenie dołączone do zwracanych towarów. Ponadto należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego termin wydania towaru oraz kopię dokumentu potwierdzającego zakup. Zwrot zapłaconej kwoty za towar dokonywany jest przelewam na wskazany rachunek bankowy w terminie do siedmiu dni od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy Handel artykułami przemysłowymi i zoologicznymi.
f)Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu:
Handel artykułami przemysłowymi i zoologicznymi
Ilona Głogowska
ul. Chylońska 28
81-064 Gdynia
g) Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.


7. Ochrona danych

Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883.
Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będa udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.

8. Pozostałe Informacje

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres:
e-mail: biuro@sklep-zoologiczny-ilona.pl

Szukaj
Moje konto
TwĂłj koszyk
TwĂłj koszyk jest pusty
Reklama
ďťż